De Beaufort Themamiddag kan in 2020 helaas niet plaatsvinden

Nieuwegein, mei 2020

Sinds vele jaren organiseert Beaufort verschillende activiteiten om in goed contact te blijven met haar relaties. Zo is er in het midden van het jaar altijd de Themamiddag. Een middag met een inspirerende spreker waarbij aan de hand van een actueel thema de ontmoeting met u centraal staat. Vanwege het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen kan de Beaufort Themamiddag dit jaar helaas niet doorgaan. Wij hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te ontmoeten op onze Themamiddag.

Om dezelfde redenen kunnen voorlopig ook andere (fysieke) groepsactiviteiten, waaronder de geplande Ronde Tafel bijeenkomsten en diverse workshops niet door gaan. Indien mogelijk proberen we deze bijeenkomsten later in het jaar alsnog (digitaal) te organiseren.

De annulering van deze fysieke groepsbijeenkomsten staat los van onze verdere dienstverlening. Vanzelfsprekend staan wij juist nu graag klaar om u van dienst te zijn met onze dienstverlening. Laat het ons weten als wij u kunnen helpen om uw onderneming of instelling door deze lastige tijd te loodsen.


Met vriendelijke groet,

Het team van Beaufort