Beaufort lanceert boek over zorgvastgoed

Nederlandse ouderenzorginstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving. Daar waar zorginstellingen voorheen geen financieel risico liepen over hun vastgoed, is dat tegenwoordig compleet anders. De risico’s zijn de laatste jaren groter geworden en vastgoed lijkt, zeker bij instellingen met oud vastgoed, een potentiële molensteen.


In het licht van deze veranderingen stapte Beaufort in de zomer van 2017 in de auto om samen met Dr. Rick Aalbers van de Radboud Universiteit Nijmegen diverse prangende vragen voor te leggen aan bestuurders. Hoe worden zorginstellingen beïnvloed door bovenstaande ontwikkelingen? Waarom huren sommige zorginstellingen hun vastgoed, terwijl anderen uitsluitend vastgoed in eigendom hebben? In hoeverre is innoverend vermogen van belang voor zorginstellingen en welke rol speelt het vastgoed daarbij? Willen en kunnen zorginstellingen efficiënt(er) werken? 

Ruim 4.000 kilometer later keerden zij voldaan terug. Hun bevindingen legden zij vast in het boek “4.000 kilometer door het zorglandschap. Gesprekken met bestuurders over vastgoed, efficiëntie en innovatie”. 

Het boek verschaft inzicht in de kwesties waar bestuurders van zorginstellingen mee te maken krijgen en hoe zij hiermee omgaan. Daarnaast bevat het boek verklaringen voor opvallende verschillen tussen de verschillende zorginstellingen en de visie van bestuurders. “4.000 kilometer door het zorglandschap” is niet alleen geschikt voor zorgbestuurders- en toezichthouders, maar ook voor betrokkenen als zorgverzekeraars en financiers.

Zie ook:

Eerder publiceerde Beaufort reeds het boek “Kompas Herstructurering in de Zorg” Dit boek behandelt strategische, organisatorische, juridische en financiële aspecten van herstructureringen in de zorgsector evenals de omgang met de diverse belangengroepen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Jan Janssen (+31 6 55137053) of Arthur van Midden (+31 6 10913634) en ontdek hoe wij u kunnen helpen.