Beaufort kijkt terug op een geslaagde ontbijtbijeenkomst met als thema: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’

Nieuwegein, september 2018

Net als in voorgaande jaren organiseerden Van Doorne, RESOR en Beaufort ook dit jaar een ontbijtbijeenkomst in Amsterdam. Het thema ditmaal was: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’. Volgens DNB is een plotselinge rentestijging op dit moment één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. Dergelijke rentestijgingen kunnen overheden, bedrijven en consumenten met (hoge) schulden hard raken. Zij zullen dan immers meer rente moeten betalen over hun lening. Maar hoe reëel is een rentestijging in Nederland? Hoeveel rentestijging is te verwachten? En welke sector is het meest gevoelig voor een rentestijging?

Tijdens het ontbijt gaf Han de Jong, Chief Economist van ABN AMRO en enthousiast commentator van de financiële markten, zijn visie op de mogelijke effecten van een rentestijging. Mede namens Van Doorne en RESOR willen wij hem hartelijk danken voor zijn interessante bijdrage.

 

Klik hier om de handouts van de presentatie van Han de Jong te downloaden.