Beaufort is participant geworden van het Centrum Ondergronds Bouwen

Utrecht, mei 2021

Beaufort is participant geworden van het Centrum Ondergronds Bouwen. Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit sinds 1995 kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Het COB pakt vraagstukken op die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Dit begint met een zorgvuldige vraagarticulatie: wat leeft er in het netwerk of de Nederlandse samenleving, welke vraag pakken we nu precies op? Vervolgens zorgt het door samenwerking met participanten voor een gedragen oplossing, waarin de kennis van het netwerk is meegenomen. Het COB werkt met en voor alle partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van het ondergronds bouwen, zoals grote opdrachtgevers, overheden, ingenieursbureaus, bouwers, onderzoeksinstellingen en toeleveranciers.