Beaufort 360° Rendement Kompas: een slimme online tool om snel rendement te verbeteren

Bedrijven willen allemaal extra rendement realiseren en ondernemers voelen vaak aan hun water aan “dat er meer in zit”. Waar het extra rendement dan precies zit, is vaak moeilijk te identificeren. Vaak is er binnen het bedrijf geen tijd of capaciteit beschikbaar om dit nader uit te zoeken.

Om ondernemingen hierbij te helpen heeft Beaufort een methodiek ontwikkeld waarmee rendement verbetering snel kan worden geïdentificeerd en gerealiseerd. Door gebruik te maken van de Beaufort 360° Rendement Kompas kan met een beperkte tijdsinspanning veel toegevoegde waarde voor een onderneming worden gecreëerd.

De directie / MT van een onderneming wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen die bestaat uit circa 200 vragen welke zijn onderverdeeld over 11 dimensies. Hiervoor heeft Beaufort een gebruiksvriendelijke online omgeving ontwikkeld.

De 11 dimensies zijn: strategie, management & governance, risk management, financiën, ICT, Innovatie, marketing & verkoop, inkoop & logistiek, operationele bedrijfsvoering en personeel, cultuur & organisatie.

Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, worden de resultaten geanalyseerd door Beaufort. Beaufort heeft een model ontwikkeld waarmee het rendementspotentieel wordt berekend.

Nadat de klant (directie / MT) de tool heeft ingevuld, wordt een door Beaufort ontwikkelde rapportage opgesteld die inzicht geeft in het rendementspotentieel van de onderneming.

 

Meerwaarde voor onderneming

De meerwaarde van de tool ligt voor bedrijven op de volgende vlakken:

  • Inzicht in kansen ter verbetering van de organisatie én het rendement.
  • Een uitstekende basis voor een constructieve discussie binnen de onderneming vanuit het totaalperspectief van (de toekomst van) de onderneming.
  • De inbreng van iedere deelnemer telt en wordt gehoord.
  • Inzicht in de mate van eenheid van visie binnen de directie/het managementteam.
  • De mogelijkheid om prioriteiten te stellen en ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’.

 

Conclusie

Met de door Beaufort ontwikkelde Rendement Kompas kan in een kort tijdsbestek het rendement van een onderneming fors worden verbeterd.