Adequaat inzicht in financiële situatie ziekenhuis is de basis voor goede strategische keuzes

Nieuwegein, juni 2020

Kunnen wij onze positie aan de onderhandelingstafel met zorgverzekeraars versterken? Hoe voeren wij een zakelijk gesprek binnen ons ziekenhuis over de noodzaak van veranderingen? Is de strategische koers die wij varen de juiste, ook financieel gezien? Deze vragen komen ziekenhuisbestuurders ongetwijfeld bekend voor en eens te meer in de huidige onzekere tijd als gevolg van de Coronacrisis. Essentieel in het antwoord op al deze vragen is adequaat inzicht in de financiële situatie van het ziekenhuis.

Beaufort heeft in samenwerking met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het aanwezige financiële inzicht bij ziekenhuisbestuurders. Jan Janssen, partner bij Beaufort Consulting, zegt daarover: “In onze praktijk zien wij dat bestuurders uitstekend in staat zijn om een strategische visie te ontwikkelen op basis van zorginhoudelijke ontwikkelingen en verwachtingen. Het financieel onderbouwen van de strategie en het bepalen van de financiële gevolgen van de ingeslagen koers zijn dikwijls echter een uitdaging.”

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het boek “Wat is het geheim van een succesvolle strategie in de zorg?”. In dit boek wordt de relatie tussen strategievorming, interne financiële informatie en de financiële prestatie van ziekenhuizen onderzocht. Kwalitatieve inzichten uit interviews met bestuurders van 26 ziekenhuizen vullen de kwantitatieve analyse van 66 Nederlandse ziekenhuizen aan. Geselecteerde quotes van bestuurders geven kleur aan de resultaten. Daarnaast geeft Beaufort verschillende handvatten om zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

De publicatie is kosteloos beschikbaar via de website van Beaufort.