Nieuws

Hier vindt u onze meest recente nieuwsberichten.


'Het aanvragen van een bankrekening kost onze klanten tegenwoordig meer tijd dan het hele kredietproces'
september 2019 – Gert-Jan Winkelhagen en Jan Eduard Thompson van Beaufort Corporate Consultancy & Interim Management zeggen dat het wellicht gek klinkt. “Het aanvragen van een bankrekening kost onze klanten tegenwoordig meer tijd dan het hele kredietproces.” De stringentere regelgeving maakt het werk voor de adviseurs er niet eenvoudiger op. Een gesprek met twee gedreven vastgoedfinancieringsadviseurs en de kracht van een sterke focus. Lees verder...


Trust but verify – de marktwerking van crowdfunding
juni 2019 – ‘Investeerder vangt bot in zaak over mislukt crowdfundingproject’ was de kop van het artikel in het Financieel Dagblad van 27 mei jongstleden. Het artikel handelt om een investeerder die €5.000,- in een crowdfundingbelegging stopte die onlangs jammerlijk failleerde. In het kort komt de casus op het volgende neer: Lees verder...


Doing good or doing well – The paradox of purpose
mei 2019 – Donderdagmiddag 16 mei was de jaarlijkse themamiddag van Beaufort Consulting met dit keer als gastspreker Ruud Veltenaar. Ruud omschrijft zichzelf als filosoof, TEDx-spreker, serial entrepreneur, impact investor en bijzonder hoogleraar. En deze combinatie was in zijn presentatie goed te merken. Ruud daagt zijn publiek uit met stevige stellingen en gebruikt hierbij diverse onderzoeken om zijn visie toe te lichten. 

Het thema van deze middag was “Onderneming van de toekomst”. In de presentatie werd de volgende stelling aangehaald; “Doing good or doing well – The paradox of purpose”. Vrij geïnterpreteerd; Zet je als bedrijf maximaal in op aandeelhouderswaarde, of kijk je ook naar wat de positieve impact is op jouw omgeving?  Lees verder...


Marktwerking of Overheidsingrijpen?
mei 2019 – Het is verrassend om te zien hoe dit kabinet lijkt uit te gaan van een veranderde rol voor de overheid. Waar men onder leiding van de VVD in het afgelopen decennium toch vooral heeft ingezet op marktwerking in bijvoorbeeld de zorgsector, het OV, de postbezorging of de KLM, lijkt 2019 een omslagpunt te vormen in het idee dat de markt voor alle zaken een optimum kan realiseren. Op het idee van vrijheid en blijheid, in de zin van; Geef bedrijven de ruimte en laat de overheid een stap terug doen, lijkt men nu terug te komen. 

De voornaamste reden hiervoor lijkt het wegvloeien van zeggenschap en controle. Je ziet een herwaardering van de rol van de overheid zeker als het gaat om cruciale belangen. Zij wil weer meesturen bij belangrijke strategische keuzes. Er is sinds dit jaar een trendbreuk opgetreden in het afbouwen van overheidsdeelnemingen. Hieronder volgen enkele cases:  Lees verder...


Dirk van den Acker associate partner bij Beaufort Corporate Consulting
april 2019 – Dirk van den Acker, sinds juli 2018 als consultant verbonden aan Beaufort, is per april 2019 als associate partner bij Beaufort Corporate Consulting gestart. Dirk is het dertiende teamlid van Beaufort, dat haar team eerder dit jaar al zag groeien met de komst van Barry Beckers.  Lees verder...


RESOR, Beaufort en Van Doorne kijken terug op een geslaagde Ronde Tafel Bijzonder Beheer
maart 2019 – Op 19 maart 2019 organiseerden Van Doorne, Beaufort en RESOR wederom een ontbijtbijeenkomst van de Ronde Tafel Bijzonder Beheer. Sebastiaan van den Berg, advocaat van RESOR, gaf tijdens de bijeenkomst een interessante lezing over waarderingsvragen in ondernemingsrechtelijke procedures en de WHOA.  Lees verder...


Staan we aan de vooravond van een recessie? Zo ja, is uw bedrijf er klaar voor?
februari 2019 – De meeste bedrijven in Nederland profiteren nu al een aantal jaren achter elkaar van de positieve economische omstandigheden. Het aantal faillissementen is fors gedaald en de werkloosheid is op een all-time low sinds het begin van het millennium. De trend qua aantal faillissementen is nu al sinds 2014 duidelijk neerwaarts. De laatste maanden zijn er echter steeds meer signalen dat de economie afzwakt of sterker nog, zich richting een recessie beweegt. Opeens lijken er spannende economische tijden aan te komen.  Lees verder...


WHOA! Een gerechtelijk dwangakkoord zonder faillissement
januari 2019 – Als het aan de Nederlandse wetgever ligt, wordt het spoedig in Nederland mogelijk om zonder een faillissement via een dwangakkoord de schuldpositie van een onderneming te herstructureren. Op dit moment kent het Nederlandse recht geen mogelijkheid voor een rechtens afdwingbaar akkoord. In plaats daarvan wordt in de praktijk vaak gewerkt met informele onderhandse akkoorden die niet afdwingbaar zijn. Het wetsvoorstel met de naam “Wet Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement” (kortweg: “WHOA”) is een wijziging op de bestaande faillissementswet. Op 1 december 2017 was de consultatieronde afgerond.  Lees verder...


Beaufort Corporate Consulting stelt Barry Beckers aan als Consultant
januari 2019 – Barry Beckers is begin januari in dienst getreden bij Beaufort Corporate Consulting. Beckers wordt het twaalfde teamlid van het consultancybureau dat gespecialiseerd is in financial advisory en management consultancy diensten. Na zijn loopbaan te zijn begonnen als management trainee bij ABN AMRO, ging Beckers als internal auditor en projectmanager aan de slag in het bankwezen. In 2009 maakte hij de overstap naar de mediasector waar hij als business controller voor een aantal wereldwijd opererende mediabedrijven verantwoordelijk was voor het adviseren en ondersteunen van CFO’s in diverse regio’s.  Lees verder...


Beaufort doet voor de tweede keer op rij een donatie aan het KWF als kerstgeschenk voor relaties
december 2018 – Nu 2018 bijna voorbij is kunnen wij onze eigen balans gaan opmaken. Wij kijken terug op een prachtig jaar waarin wij niet alleen aan een aantal succesvolle opdrachten hebben gewerkt, maar waarin wij ook een aantal nieuwe medewerkers hebben mogen verwelkomen. Wij willen al onze relaties hartelijk danken voor de plezierige samenwerking die wij het afgelopen jaar hebben gehad en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.  Lees verder...


Beaufort assisteert familieonderneming Alewijnse bij de succesvol gecombineerde verkoop van aandelen en aantrekking van kapitaal
oktober 2018 – Alewijnse is een familieonderneming actief als ontwerper en installateur van elektrotechnische installaties. In het kader van een strategische heroriëntatie waren afgelopen jaren reeds verschillende non-kernactiviteiten afgestoten.  Lees verder...


Beaufort kijkt terug op een geslaagde ontbijtbijeenkomst met als thema: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’
september 2018 – Net als in voorgaande jaren organiseerden Van Doorne, RESOR en Beaufort ook dit jaar een ontbijtbijeenkomst in Amsterdam. Het thema ditmaal was: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’. Volgens DNB is een plotselinge rentestijging op dit moment één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit.  Lees verder...


Het kabinet investeert fors in de ouderenzorg. De vraag is echter of de onderliggende prestaties fundamenteel zijn verbeterd
september 2018 – Mede dankzij extra gelden van de overheid zijn de prestaties van VVT-instellingen in 2017 verbeterd ten opzichte van 2016, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de jaarcijfers van 150 VVT-instellingen dat Beaufort Corporate Consulting eerder dit jaar uitvoerde onder instellingen met opbrengsten van meer dan €20 miljoen.  Lees verder...


Beaufort 360° Rendement Kompas: een slimme online tool om snel rendement te verbeteren
juli 2018 – Bedrijven willen allemaal extra rendement realiseren en ondernemers voelen vaak aan hun water aan “dat er meer in zit”. Waar het extra rendement dan precies zit, is vaak moeilijk te identificeren. Vaak is er binnen het bedrijf geen tijd of capaciteit beschikbaar om dit nader uit te zoeken. Om ondernemingen hierbij te helpen heeft Beaufort een methodiek ontwikkeld waarmee rendement verbetering snel kan worden geïdentificeerd en gerealiseerd. Door gebruik te maken van de Beaufort 360° Rendement Kompas kan met een beperkte tijdsinspanning veel toegevoegde waarde voor een onderneming worden gecreëerd.   Lees verder...


Beaufort kijkt terug op een geslaagde themamiddag
mei 2018 – Afgelopen donderdag 24 mei 2018 organiseerde Beaufort wederom haar jaarlijks terugkerende themamiddag. Het thema dit keer was ‘Technologie & Innovatie’. Vanwege het vijfjarig jubileum van Beaufort werd de themamiddag dit jaar extra luister bijgezet met een bijzondere gast: astronaut André Kuipers.   Lees verder...


Onderzoek naar succesvolle reorganisatiestrategieën toont aan dat operationele herstructureringen de meeste impact hebben
mei 2018 – In samenwerking met de Universiteit van Twente (gecoördineerd door Nicolaas Beute), heeft Beaufort een onderzoek verricht naar succesvolle reorganisatiestrategieën bij organisaties die te kampen hebben met financiële problemen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat bezuinigingsmaatregelen in brede zin (kostenreducties en werkkapitaaloptimalisatie) veruit de meeste impact hebben bij het overwinnen van financiële problematiek bij organisaties.  Lees verder...


Beaufort lanceert boek over zorgvastgoed
april 2018 – Het boek verschaft inzicht in de kwesties waar bestuurders van zorginstellingen mee te maken krijgen en hoe zij hiermee omgaan. Daarnaast bevat het boek verklaringen voor opvallende verschillen tussen de verschillende zorginstellingen en de visie van bestuurders. “4.000 kilometer door het zorglandschap” is niet alleen geschikt voor zorgbestuurders- en toezichthouders, maar ook voor betrokkenen als zorgverzekeraars en financiers.


Beaufort wint aanbesteding van de Rijksoverheid
januari 2018 – Beaufort wint aanbesteding RVO.nl t.b.v. de levering van financiele expertise.
Deze link verwijst naar het volledige bericht op Consultancy.nl.


Zorgvastgoed seminar: Hoe zorg je ervoor dat zorgbestuurders en vastgoedinvesteerders dezelfde taal leren spreken? 
juni 2017 – Op 15 juni 2017 organiseerden ABN AMRO, Beaufort en Van Doorne een interactieve bijeenkomst waar zowel zorginstellingen, vastgoedbeleggers als bankiers met elkaar in gesprek gingen.  Lees verder...


VVT-sector duikt in 2016 in de rode cijfers, de helft van de zorginstellingen maakt verlies 
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft groeit in de komende jaren zeer sterk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau beraamt dat in 2030 één op de vier inwoners (momenteel één op de zes) in Nederland 65 jaar of ouder is.  Lees verder...


Beaufort doet donatie aan Alzheimer Nederland als kerstgeschenk voor relaties
Wij zijn onze relaties dankbaar voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.  Lees verder...


Diner pensant Corporate governance in de zorg groot succes
Vorige week hebben Rabobank en Beaufort een succesvol event gehouden rondom het zeer actuele thema “Corporate governance in de zorg”. Tijdens een Diner Pensant is met een gezelschap van bestuurders en toezichthouders uit de zorgsector...  Lees verder...


Onze nieuwe website staat online!
Na maanden werk is dan nu dan toch onze nieuwe website online. Met deze site wil Beaufort haar uitstraling beter matchen met de inhoud van de diensten. Lees verder...


Beaufort en TW Finance bundelen krachten
juni 2016 – Beaufort Corporate Consulting (Beaufort) uit Nieuwegein en ThompsonWinkelhagen Real Estate Finance (TWFinance) uit Amsterdam zijn met ingang van 1 juni 2016 gefuseerd. Lees verder...


Beaufort gaat internationaal in samenwerkingsovereenkomst met Andersch AG
Andersch AG (Andersch) en Beaufort Corporate Consulting B.V. (Beaufort), beiden onafhankelijke herstructureringsadviesbureaus kondigen aan dat zij een overeenkomst hebben getekend t.b.v. samenwerking op Internationale herstructureringstrajecten. Lees verder...

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken