Onze nieuwe website staat online!

Na maanden werk is dan nu dan toch onze nieuwe website online. Met deze site wil Beaufort haar uitstraling beter matchen met de inhoud van de diensten. Waar Beaufort voorheen met name gericht was op herstructurering is in de loop der tijd de aandacht verschoven naar adviesdiensten op het gebied van strategie, financiering en aan- of verkooptransacties. De nieuwe site is frisser van kleur, geeft middels de foto's de diversiteit weer waar Beaufort mee om gaat en is zo opgebouwd dat de lezer snel zijn weg kan vinden. Kijkt u gerust een rond! 

Heeft u nog suggesties, opmerkingen of aanvullingen, dan horen wij dat graag.