Beaufort en TW Finance bundelen krachten

Nieuwegein/Amsterdam -  7 juni 2016

Beaufort Corporate Consulting (Beaufort) uit Nieuwegein en ThompsonWinkelhagen Real Estate Finance (TWFinance) uit Amsterdam zijn met ingang van 1 juni 2016 gefuseerd.

Beaufort is een adviesbureau dat zich met name bezig houdt met herstructureringsvraagstukken. Zij bedient daarbij een breed scala aan marktpartijen, zowel in de publieke als private sector. TWFinance is gespecialiseerd in het oplossen van financieringsvraagstukken op vastgoedgebied. Zij is daarbij actief voor zowel vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, financiële instellingen en  institutionele partijen.

Jan Eduard Thompson en Gert-Jan Winkelhagen van TWFinance zullen als partner toetreden bij Beaufort. De twee bedrijven gaan na de fusie verder onder de naam Beaufort.

Met de fusie versterkt Beaufort haar positie op het gebied van herstructurerings- en financieringsadvies in de Nederlandse markt. Klanten van het fusiebedrijf kunnen gebruik maken van zowel de binnen Beaufort aanwezige kwaliteiten op het gebied van herstructurering als van de binnen TWFinance aanwezige kennis en expertise van (her)financieringsstrategieën in het algemeen en vastgoedfinanciering in het bijzonder.

Over Beaufort

Beaufort is een professionele organisatie, landelijk actief voor middelgrote ondernemingen. De focus van Beaufort ligt op het bedrijfskundig en financieel adviseren en ondersteunen van aandeelhouders, directies en management in bijzondere bedrijfssituaties.

Over TWFinance

TWFinance verricht consultancy, interim management en bemiddelingswerkzaamheden voor professionele marktpartijen zoals financiële instellingen, institutionele beleggers, particuliere vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. TWFinance adviseert haar relaties ten aanzien van (her)financieringsstrategieën, (her)structurering en optimalisering van financieringen en begeleidt haar relaties gedurende het gehele financieringsproces.


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u zich wenden tot de volgende personen:

Arthur van Midden
[email protected]
+31 30 7672 611 / +31 6 10 91 36 34

Jan Eduard Thompson
[email protected]
+31 30 7672 611 / + 31 6 234 21 968