Beaufort doet donatie aan Alzheimer Nederland als kerstgeschenk voor relaties

Wij zijn onze relaties dankbaar voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld. In plaats van een individuele eindejaarsattentie aan te bieden aan onze relaties als blijk van onze waardering hebben wij er voor gekozen om namens onze relaties een donatie te doen aan goed doel. Omdat wij de zorgsector een warm hart toedragen hebben wij dit jaar gekozen voor Alzheimer Nederland.  Wij zijn er van overtuigd dat dit goed terecht komt!