Scenario-analyse en modellering

In veel situaties is er behoefte aan voorspellende informatie: Hoe vertalen de operationele prestaties en het rendement op de investeringen zich naar de toekomst? In situaties waarin sprake is van een verkrappende vermogenspositie en liquiditeit is het raadzaam door te rekenen wat de impact is in diverse scenario’s. Bij toenemende omzet kan er sprake zijn van additionele werkkapitaalbehoefte. In andere situaties kan een stresstest beter inzicht bieden in de mogelijke additionele kredietbehoefte. 

De consultants van Beaufort zijn gespecialiseerd in het vertalen van uw operaties naar (toekomstgerichte) financiële informatie en het opzetten van scenario-analyses. Op die manier krijgt u een volledig inzicht in uw resultaten en de effecten van uw plannen hierop. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken