Cashflow & scenario analyse

In veel situaties is er behoefte aan voorspellende informatie.

Hoe vertalen (on)geplande huurontwikkelingen en investeringen zich naar de toekomst, en welke invloed heeft dat op de overeengekomen financiële convenanten?

Onverwachte situaties zoals de Corona crisis kunnen resulteren in sterk teruglopende huurinkomsten en liquiditeit, terwijl uw lasten onverminderd doorlopen. In dergelijke situaties is het raadzaam naar verschillende scenario’s te kijken om daarmee de impact van deze ontwikkelingen door te rekenen.

Beaufort helpt u inzichtelijk te maken waar en wanneer mogelijke knelpunten ontstaan vanuit diverse scenario’s. Voor meer informatie over onze dienstverlening op dit gebied verwijzen wij u naar de presentatie ‘Inzicht in Cashflow & Scenario Analyse’.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken